Kairaattorit – säännöt

Päivitetty 25.10.2017

 1. Partiolippukunta Kairankiertäjät ry. järjestää vuosittain marras-joulukuussa Kairaattorit-kilpailun.
 2. Kilpailun tarkoituksena on kulkea kahden (2) hengen joukkueissa lähdöstä maaliin siten, ettei kilpailuparia nähdä kilpailun aikana.
 3. Kilpailussa on kaksi sarjaa, Avoin ja Nuorten. Nuorten sarjaan voivat osallistua ainoastaan ne parit, joista molemmat ovat kilpailuvuonna alle 16-vuotiaita. Avoin sarja on kaikille muille kilpailijoille.
 4. Kilpailun lähtö- ja maalialueet ilmoitetaan Kairankiertäjien kolon ilmoitustaululla viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kilpailua. Lisäksi järjestäjä toimittaa saman infon osallistujille sähköpostitse samana päivänä.
 5. Ohjeellinen ikäraja kilpailussa on kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat. Jos kisaparista toinen on täysi-ikäinen, niin toinen voi olla ohjeellista ikää nuorempi.
  • Kaikkien alle 18-vuotiaiden on toimitettava järjestäjälle lupalappu huoltajalta.
 6. Varusteet:
  1. Pakolliset varusteet:
   • Ulkomitoiltaan sinistä Valion maitolaatikkoa vastaava kestävä, kokoontaittumaton, tiilien kuljettamiseen soveltuva laatikko, jonka vähimmäismitat ovat 43cm x 27cm x 34cm.
   • Partiolaisilla partiohuivi koko ajan näkyvillä.
   • Kilpailuparin numero selkeästi näkyvillä koko kilpailun ajan (järjestäjä toimittaa numerolapun).
   • Kilpailukortti ja Paimion kartta (järjestäjä toimittaa).
  2. Kielletyt varusteet:
   • Kaikki elektroniset laitteet, kuten GPS-laitteet, radiot (suljettu puhelin ainoastaan turvavarusteena sallittu, puhelin laitetaan järjestäjien antamaan kirjekuoreen).
   • Kaikki laitteet, joissa on yksi tai useampi pyörä.
 7. Kielletyt toimenpiteet:
  • Poistuminen Paimion rajojen sisäpuolelta.
  • Ulkopuolisen avun vastaanottaminen (järjestäjällä on kuitenkin OIKEUS, ei siis velvollisuus, sallia erityisestä syystä kilpailuparin jatkaminen kilpailussa avun jälkeen). Mainittakoon, että kotona käyminen kilpailun aikana tulkitaan ulkopuoliseksi avuksi.
  • Moottoritiellä ja rautatiellä kulkeminen, ja niiden ylittäminen muutoin kuin siltaa, tasoristeystä tai alikulkukäytävää pitkin.
  • Nuorten sarjassa Paimionjoen ylittäminen muutoin kuin siltaa käyttäen.
  • Kilpailuparin hajaantuminen kilpailun aikana.
  • Varusteiden hylkääminen matkalle.
 8. Kilpailuaika on lauantaista klo 9:00 alkaen 24 tuntia.
 9. Tuomareita on maastossa korkeintaan 1,5-kertainen määrä kilpailijoiden alkuperäiseen määrään nähden. Kisajärjestäjän ei siis tarvitse vähentää tuomareiden määrää kilpailuparien keskeyttäessä tai saapuessa maaliin.
 10. Aina, kun kilpailupari jää kiinni tuomarille, kiinnijäämisaika merkitään parin kilpailukorttiin ja pari saa kannettavakseen tiiliskiven, joka on kuljetettava laatikossa maaliin saakka.
 11. Kiinnijäämisen edellytyksenä on, että tuomari on noin 50 metrin päässä kilpailuparista ja välin voi kulkea jalan (esim. joen yli voi olla alle 50m, mutta kilpailupari on turvassa, ellei kohdalla ole siltaa). Kilpailuparin on noudatettava pysähtymiskäskyä ja hyväksyttävä tiili kannettavakseen. Vartio voi saada uuden tiilen 10 minuutin kuluttua.
 12. Tuomarivapaat alueet:
  • Kilpailukarttaan merkitty lähdön turva-alue on voimassa erikseen lähdössä määritellyn ajan, kuitenkin vähintään tunnin (1) ajan lähtömerkin jälkeen.
  • Kilpailukarttaan merkitty maalin turva-alue on voimassa neljän (4) tunnin kuluttua lähdön tapahtumisesta.
  • Moottoritien ja junaradan sillat ja alikulkukäytävät siten, että niitä voi käyttää saamatta tiiliä.
  • Nuorten sarjassa Paimionjoen ylittävät sillat siten, että niitä voi käyttää saamatta tiiliä.
  • Lisäksi kisajärjestäjän mahdollisesti erikseen määrittelemät alueet.
 13. Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava järjestäjille mahdollisimman nopeasti keskeyttämisen jälkeen.
 14. Tulokset ratkaistaan seuraavasti:
  • Vähiten tiiliä saanut voittaa.
  • Saman tiilimäärän saaneista nopein aika ratkaisee paremmuuden.
 15. Voittajavartio kummastakin sarjasta saa nimensä Kairankiertäjien kololla säilytettävään kiertopalkintoon.
 16. Kilpailijoita kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta meneillään olevan metsästyskauden vuoksi. Järjestäjät tiedottavat metsästysseuralle tapahtumasta. Metsästyksen takia järjestäjä suosittaa turvallisuussyistä oranssin pipon tai liivin käyttöä.
 17. Partiolippukunta Kairankiertäjät ry:llä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun alkuun asti.