Ikäkaudet

Ikäkaudet Kairankiertäjissä

Lippukunnassamme toimii useita ryhmiä monessa ikäkaudessa.
Ylhäällä olevan valikon kautta pääset kunkin ikäryhmän sekä ryhmän sivuille. Ikäryhmän sivulla julkaistaan koko ikäryhmää koskevat jutut ja ryhmän omalla sivulla vain ko. ryhmää koskevat kirjoitukset.


Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia, jotka koulussa ovat 1.-3. -luokilla. Sudenpenturyhmää kutsutaan laumaksi, jossa on yleensä 6–14 sudenpentua. Sudenpentujen ryhmänjohtajana toimii aikuinen, jota kutsutaan akelaksi. Viikoittaisten kokousten lisäksi sudenpennut käyvät laumansa kanssa muutaman kerran vuodessa retkillä sekä osallistuvat sudenpentukisoihin ja muihin partiotapahtumiin.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-11-vuotiaita partiolaisia, jotka koulussa ovat 4-5 luokilla. Seikkailijoiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi ja sitä johtaa tehtävään koulutettu johtaja, sampo.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Tarpojat

Tarpojat eli 12–15-vuotiaat partiolaiset toimivat vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Noin kerran kuukaudessa järjestettävissä ikäkauden yhteisissä tapaamisissa tarpojat tapaavat lippukunnan muita tarpojia. Ikäkausitapaamiset voivat olla retkiä, leirejä, kursseja tai muita tapahtumia, ja niissä voidaan toimia myös sekaryhmissä. Tarpojien viikoittaista toimintaa vetää samoajaikäinen vartionjohtaja. Luotsi, tehtävään koulutettu aikuinen, on vastuussa tarpojatoiminnasta.

Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajat toimivat 4–12 hengen vartioissa, jotka kokoontuvat viikoittain. Lisäksi vartio tekee retkiä ja osallistuu leireille ja tapahtumiin. Ikäkauden yhteistä toimintaa järjestetään 1–2 kuukauden välein. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Samoajatoiminnasta vastaa tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi.

Vaeltajat

Vaeltajat , 18-22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmässä eli vartiossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajavartio kokoontuu 1–2 kertaa kuussa. Samaan ikäkauteen kuuluva vartionjohtaja suunnittelee ja johtaa vaeltajien toimintaa.Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista.

Aikuiset

Aikuisilla tarkoitetaan yli 22-vuotiaita partiolaisia. Aikuisten tehtävänä partiossa on tukea lasten ja nuorten kasvua. Vaikka partio on nuorisojärjestö, myös aikuisjäsenillä on meillä paikkansa. Jotkut liittyvätkin partioon vasta aikuisena, esimerkiksi oman lapsen myötä. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partioharrastusta tai jatkaa sitä!

  • Lisätietoja aikuisten toiminnasta partiossa löydät sivulta https://www.partio.fi/tule-mukaan/harrastus-aikuiselle/