PiNOSAURUSTEN retki 7.- 8.11

Pinosaurukset lähtevät veikkolaan retkelle 7.11 kello 11:00 ja poistuvat veikkolasta 8.11 n.10:00. 

Mukaan tarvitset:

- Yöpymisvälineet

- Peseytymis ja saunomisvälineet (myös uima-asu)

- Ruokailuvälineet

- Puukko

- Tulitikkuja

- Mahdollista omaa evästä, kohtuudella tai tulee verottaja ;)

- Ruokaraha 5€ ja lupalappu*

- Ensiapuvälineet

- Kaikki tarpeellinen mitä ei ole mainittu

*Lupalapussa lapsen nimi, huoltajan allekirjoitus, sekä teksti josta käy ilmi että on saanut luvan osallistua retkelle.