Artikkelit

Kairaattorien säännöt

KAIRAATTORIEN SÄÄNNÖT
Päivitetty 8.11.2009

 

1. Partiolippukunta Kairankiertäjät ry. järjestää vuosittain marras-joulukuussa Kairaattorit-kilpailun.

2. Kilpailun tarkoituksena on kulkea kahden (2) hengen joukkueissa lähdöstä maaliin siten, ettei kilpailuparia nähdä kilpailun aikana.

3. Kilpailussa on kaksi sarjaa Lippukunta ja Avoin. Lippukuntasarjaan voivat osallistua ainoastaan ne parit, joista molemmat ovat Kairankiertäjien jäseniä. Avoin sarja on kaikille muille kilpailijoille.

4. Kilpailun lähtö- ja maalialueet ilmoitetaan Kairankiertäjien kolon ilmoitustaululla viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kilpailua.

5. Ohjeellinen ikäraja kilpailussa on kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat. Jos kisaparista toinen on täysi-ikäinen, niin toinen voi olla ohjeellista ikää nuorempi.
5.1. Kaikkien alle 18-vuotiaiden on toimitettava järjestelijöille lupalappu huoltajalta. 

6. Varusteet:
6.1. Pakolliset varusteet
6.1.1. Ulkomitoiltaan sinistä Valion maitolaatikkoa vastaava kestävä, kokoon taittumaton, tiilien kuljettamiseen soveltuva laatikko, jonka vähimmäismitat ovat 43cm x 27cm x 34cm.
6.1.2. Partiolaisilla partiohuivi koko ajan näkyvillä.
6.1.3. Kilpailuparin numero selkeästi näkyvillä koko kilpailun ajan (järjestäjä toimittaa numerolapun).
6.1.4. Kilpailukortti ja Paimion kartta (järjestäjä toimittaa).
6.2. Kielletyt varusteet
6.2.1. Kaikki elektroniset laitteet, kuten GPS –laitteet, radiot (suljettu puhelin ainoastaan turvavarusteena sallittu, puhelin laitetaan järjestäjien antamaan kirjekuoreen).
6.2.2. Kaikki laitteet, joissa on yksi tai useampi pyörä.

7. Kielletyt toimenpiteet:
7.1. Poistuminen Paimion rajojen sisäpuolelta.
7.2. Ulkopuolisen avun vastaanottaminen (järjestäjällä on kuitenkin OIKEUS, ei siis velvollisuus, sallia erityisestä syystä kilpailuparin jatkaminen kilpailussa avun jälkeen). Mainittakoon, että kotona käyminen kilpailun aikana tulkitaan ulkopuoliseksi avuksi.
7.3. Moottoritiellä ja rautatiellä kulkeminen, moottoritien osalta myös sen ylittäminen muutoin kuin siltaa tai alikulkukäytävää pitkin.
7.4. Kilpailuparin hajaantuminen kilpailun aikana.
7.5. Varusteiden hylkääminen matkalle.

8. Kilpailuaika on lauantaista klo 9:00 alkaen 24 tuntia.

9. Tuomareita on maastossa korkeintaan 1,5 – kertainen määrä kilpailijoihin nähden.

10. Aina, kun kilpailupari jää kiinni tuomarille, kiinnijäämisaika merkitään parin kilpailukorttiin ja pari saa kannettavakseen tiiliskiven, joka on kuljetettava laatikossa maaliin saakka.

11. Kiinnijäämisen edellytyksenä on, että tuomari on noin 50 m:n päässä kilpailuparista ja välin voi kulkea jalan (esim. joen yli voi olla alle 50 m, mutta kilpailupari on turvassa, ellei kohdalla ole siltaa). Kilpailuparin on noudatettava pysähtymiskäskyä ja hyväksyttävä tiili kannettavakseen. Vartio voi saada uuden tiilen 10 minuutin kuluttua.

12. Tuomarivapaat alueet
12.1. Kilpailukarttaan merkitty lähdön turva-alue on voimassa erikseen lähdössä
määritellyn ajan, kuitenkin vähintään tunnin (1) ajan lähtömerkin jälkeen.
12.2. Kilpailukarttaan merkitty maalin turva-alue on voimassa neljän (4) tunnin kuluttua
lähdön tapahtumisesta.
12.3. Moottoritien sillat ja alikulkukäytävät siten, että niitä voi käyttää saamatta tiiliä.

13. Keskeyttäneiden vartioiden on ilmoittauduttava järjestäjille mahdollisimman nopeasti keskeyttämisen jälkeen.

14. Tulokset ratkaistaan seuraavasti:
14.1. Vähiten tiiliä saanut voittaa.
14.2. Saman tiilimäärän saaneista nopein aika ratkaisee paremmuuden.

15. Voittajavartio kummastakin sarjasta saa nimensä Kairankiertäjien kololla säilytettävään kiertopalkintoon.
15.1. Kilpailun alussa palkitaan myös se vartio, jonka kokonaisnaamiointi on 
järjestäjien mielestä paras. 

16. Kilpailijoita kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta meneillään olevan metsästyskauden vuoksi. Järjestäjät tiedottavat metsästysseuralle tapahtumasta. Metsästyksen takia järjestäjä suosittaa turvallisuussyistä punaisen pipon tai liivin käyttöä:)

17. Seuraavana vuonna pääjärjestelyvastuussa ovat lippukuntasarjan neljänneksi (4.) sijoittunut vartio ja apunaan kolmanneksi viimeinen vartio.

18. Partiolippukunta Kairankiertäjät ry:llä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun alkuun asti.